Contributie

Eenmaal per week:
€. 38 te betalen op 15 februari,
€. 38 te betalen op 15 mei en
€. 38 te betalen op 15 oktober.

Tweemaal per week op deze drie data te betalen € 48.

De eerste keer kan men meedoen met een gratis proeftraining en daarna kan men inschrijven voor een proefperiode van 4 weken waarvoor men € 10 betaalt.
Blijft men lid dan wordt de hierboven staande contributieregeling van kracht.