Contributie

Eenmaal per week:
€. 38 te betalen op 15 februari,
€. 38 te betalen op 15 mei en
€. 38 te betalen op 15 oktober.

Tweemaal per week (alleen de dames) op deze drie data
te betalen € 48.

De eerste keer kan men meedoen met een gratis proeftraining en daarna kan men inschrijven voor een proefperiode van 4 weken waarvoor men € 10 (voor eenmaal per week) respectievelijk € 15 (voor tweemaal per week) betaalt. Blijft men lid dan wordt de hierboven staande contributieregeling van kracht.