Wie kan er lid worden

Degenen, die nu lid zijn, variëren in leeftijd van in de 20 tot in de 80 jaar, want of je nu een getraind sportman of –vrouw bent of maar amper kunt meekomen, iedereen kan meedoen. Er wordt niet gewerkt met toestellen en ook niet op muziek. Een ieder kan naar eigen vermogen meedoen. De trainingen zijn ook geschikt voor mensen die door wat lichamelijke klachten niet (meer) bijzonder kunnen presteren. Vanzelfsprekend mogen er geen medische bezwaren zijn tegen deelname en bij twijfel moet men de huisarts raadplegen of als men fysiotherapie heeft of Mensendieck moet men met de therapeut overleggen.